注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

绝对小破孩儿and足迹

我越来越相信创造美好的代价是努力、失望以及毅力。首先是疼痛,然后才是欢乐。

 
 
 

日志

 
 

第四单元百词竞赛测验卷  

2010-11-01 22:54:41|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第四单元百词竞赛 

班级________  姓名_________

tún lǐ     liāo qǐ    zhái cài    wèi zhū    wú suǒ bù néng

(     )     (      )  (       )  (       )  (              )

hāo cǎo    diāo nàn   wǔ zhù     qǐ zhī     zé zé zàn tàn

(     )     (      )  (       )  (       )  (              )

tiāo ti    shuǎ lài   zhuāng jia   tuó zhe   yǒu qiú bì yìng

(     )     (       ) (        )   (        )(              )

rǎng zhe   lián jié   qīng shuǎng  lè diān diān  yǒu shēng yǒu sè

(     )     (      )  (         )  (          )  (               )

láo zuò     pǔ tōng    shú xī    mō hēi     shú néng shēng qiǎo

(     )     (      )  (       ) (       )   (                  )

sǎo zi      yī shang    qīn mì     tiǎn shí   bào tiào rú léi

(     )     (      )   (       )   (       )  (              )

niú péng   shuāi lǎo    xī xì       yán lì    xīn jí rú fén

(     )     (       )  (       )  (       )   (              )

chéng fá   zhēng zhá    shà shí jiān   yù zān    shēng lā yìng zhuài

(      )    (       )  (           )  (       )  (                )

fā shì     qīng yíng     cǎi jǐn     dā jiù     bō tāo xiōng yǒng

(     )     (      )     (       )  (       )   (              )

mào teng teng   gāo liang   pǔ shí    zhòu yǔ    qí wěi páng bó

(            )  (       (       )  (       )  (              )

chén wěn    jí cù    tóng rén   tián jìng  jīng xīn dòng pò

(      )   (      )  (       )  (       )  (              )

zhuàng kuò      háo fàng        zào rè      jiá rán ér zhǐ

(        )     (          )   (         )  (              )

kàng fèn     pèng zhuàng      mò rán      tàn wéi guān zhǐ

(        )   (          )   (         )  (                )

zhèn hàn      shāo zhuó         wēi bī       yuán qì lín lí

(        )    (          )    (         )   (              )

zhàn lì       shēng dàn jìng chǒu      luó gǔ xuān tiān

(        )    (                  )    (                  )

yú yīn rào liáng    zì zhèng qiāng yuán      wéi miào wéi xiào

(               )   (                  )     (                  )

gǎn rén fèi fǔ       dòng rén xīn xián        fěn mò dēng chǎng

(               )   (                  )       (                  )

  评论这张
 
阅读(182)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018